Popularita a zájem o transplantaci vlasů roste každým rokem. S tímto jdou ruku v ruce i levné nabídky balíčků. Slovo “balíčky” je zde použito, protože tyto nabídky většinou zahrnují letenky, transport, hotel, jídlo i samotný zákrok. Nejlevnější balíček tohoto typu v Evropě nabízejí v Turecku. Cena zákroku tam může spadnout až o 30%, v porovnání s cenou ve vaší zemi. 

Hlavním záměrem tohoto článku je objasnit, jak je možné, že se ceny transplantace vlasů v Turecku mohou tak radikálně lišit od cen v jiných zemích?

Výsledek transplantace vlasů se zakládá na dvou faktorech: 

  1. Znalost, umělecká zdatnost a představivost doktora. Transplantace vlasu není pouze o tom, vzít folikuly z jednoho místa a přemístit je na jiné. Nejenže je důležitý přirozený vzhled nově transplantovaných vlasů, ale také vzhled a hustota vlasů v darovací části hlavy. Toto je něco, co se doktoři časem a zkušenostmi naučí, ale je také zapotřebí určité množství estetického cítění. Z tohoto důvodu by při transplantaci měl být hlavním lékařem plastický chirurg. Nejlépe odhadne, co bude vypadat přirozeně a dokáže předpovědět výsledky v následujících 5,10 a 15 letech po zákroku. Měl být schopen určit přesnou diagnózu, která se váže ke ztrátě vlasů a rozhodnout, zda daný zákrok je pro pacienta vhodný.
  2. Expertíza a technika použitá během zákroku, stejně jako dovednosti ošetřujícího lékaře je velmi důležitá (ne vždy však sám lékař provádí zákrok, to ale neznamená, že bude jeho kvalita nižší).  

DHI Hair Transplant Turkey, Choi Implanter Pen Transplant Turkey

Kroky transplantace:

  1. Shromažďování vlasových štěpů. Dnes se používají dvě rozdílné metody na shromažďování vlasových štěpů.

a. Technika proužků – proužek kůže je odříznut ze zadní strany hlavy a poté je rozdělen na menší proužky, aby bylo možné odebrat a jednotlivě rozdělit vlasové folikuly. Jedna z výhod této metody je rychlost – se zkušeným týmem by tento zákrok mohl být hotový za 30 minut. Nevýhod tu je ale spousta – dlouhá doba rekonvalescence a velké jizvy na zadní straně hlavy, což pacientovi znemožňuje ostříhání vlasů nakrátko. 

b. FUE (Follicular Unit Extraction) – kolem každého vlasového folikulu se připraví řez, kterým je folikulární jednotka extrahována a připravena na reimplantaci.

FUE je možné uskutečnit několika způsoby:

I. Manuální odříznutí tkáně okolo vlasového folikulu pomocí řezné čepele. Toto je první metoda zákroku – jedná se o velice pomalou a vyčerpávající práci, proto se spíše hodí k menším zákrokům.

II. Motorizovaná rotující penetrace kůže s řeznou čepelí – tato technika extrakce je mnohem rychlejší a méně vyčerpávající. Umožňuje lepší výsledky díky tomu, že veškerá pozornost operatéra je na tom, aby řez byl v dokonalé lajně s už existujícími vlasy. U této a předchozí metody jsou vlasové štěpy shromážděny pomocí speciální pinzety na další přípravu.

III. Použití vakua s FUE. Přístroj s touto technologií má trubici s vakuem propojenou s motorizovanou rotující řeznou čepelí, kde celý proces řezu je zároveň propojen i se shromažďováním vlasového štěpu. Tato technika nejen šetří čas, ale také zabraňuje nadbytečné interakci se vzácným vlasovým folikulem. Vlasové štěpy jsou pak shromážděny v nádobě tomu určené a předány asistence k separaci a přípravě k vlasové implantaci. Tato metoda je kvalitnější než ostatní zmiňované FUE metody, co se týče rychlosti a opatrnosti při zacházení s vlasovým štěpem.  

 

The FUE Hair Transplant Process - Longevita Hair Transplant
Follicular Unit Extraction

 

  1. Příprava přijímacího místa k reimplantaci

Jedná se o proces, při kterém se v ošetřované oblasti vytváří řezy, kterými se štěpy znovu implantují. 

  1. Implantace shromážděných štěpů. Po shromáždění štěpů a roztřízení podle počtu vlasových folikul jsou folikuly připraveny na implantaci.

Způsoby implantace: 

a. Vkládání štěpů pomocí pinzety. Asistent připraví štěpy na hřbet ruky ošetřujícího lékaře, který je poté jednotlivě odchytí pinzetou a vloží do připravených řezů. Tento proces je poměrně rychlý, ale lékařův kontakt s kleštičkami, kterými štěpy vkládá může štěpy poničit. Viz video, 0:30 – 0:57 minuta https://youtu.be/tyTo6NSTx28.

 

The Best Hair Transplant Doctors In The World Today: 2020 Edition
Vkládání štěpů pomocí pinzety

 

b. Vkládání štěpů pomocí implantátoru. Použití implantátoru je mnohem šetrnější metoda, jak k vlasovým štěpům, tak k implantační oblasti. Vytvořené řezy jsou menší, a tudíž se tak zvyšuje i přesnost implantace vlasu. Avšak tento proces je podstatně pomalejší, protože znovu vložení štěpu do implantátoru zabere více času. Ztráta času při tomto procesu může být kompenzována zaměstnáním nového asistenta. 

c. Implantace štěpu pomocí tlaku z násadce. Toto kombinuje rychlost první metody s přesností a jemností metody druhé. Štěpy jsou položeny na hřbet lékařovi ruky. Lékař si poté přiloží implantační násadec blízko štěpu a sešlápne pedál. Vakuum v násadě vlasový štěp nasaje, lékař poté vloží násadu do připraveného řezu a pomocí pedálu s pozitivním tlakem štěp do řezu vloží. 

 

Před                                       Po

Hair Transplant Before After Photos - AEK Hair Clinic

 

Celý zákrok transplantace vyžaduje extrémní péči o ten nejmenší orgán v lidském těle – vlasový folikul. Každý jednotlivý štěp je nesmírně vzácný, kvůli jejich limitovanému počtu na dárcově ošetřované části hlavy. Hlavním cílem transplantace je zajistit, aby se uchytilo 100% všech odebraných štěpů v nově transplantované oblasti. 

Použití drahého vybavení a maximální soustředěnost personálu jsou vyžadovány k dosažení dobrých výsledků. Tým potřebný k zákroku se většinou skládá z 3 až 5 lidí s průměrnou délkou zákroku, při transplantaci 3000 štěpů, 10-12 hodin. 

Proč cena 3000 Euro za 4000 (standardní počet štěpů v balíčku z Turecka) štěpů je podvod a nerealistická. V balíčku z Turecka jsou zahrnuty lístky na letadlo, doprava z letiště, obvykle 2 noci v luxusním hotelu a někdy dokonce i jídlo. Toto vyjde zhruba na 300 Euro. Je potřeba vzít v úvahu %, které si odebírá agentura, která zákrok prodává, propaguje a organizuje celou cestu (minimálně 300 Euro). V těchto službách je už zahrnuto DPH, takže v nejlepším případě čistá cena za ošetření je 2000 Euro. 

Přístroj s vakuem a FUE systémem a cena reimplantace je v průměru 120 000 Euro. Proto alespoň 1000 Euro ze zákroku by mělo být považováno za návrat investice nebo pokrytí půjčky z banky za přístroj. Dalších 2-300 Euro je potřeba k pokrytí poplatků spotřebních materiálů při zákroku. Zbývá už jen 600 Euro, na pokrytí platu lékařů, techniků, asistentů, chirurgické místnosti atd, na což 600 Euro jednoduše nestačí. Žádná nemocnice neprovede zákrok tohoto typu, když při transplantaci prsu by byli schopni získat mnohem větší profit, za méně než hodinu práce. 

Proto mnoho klinik (v Turecku), ne však všechny, což je velmi důležité zmínit, používá následující kličky, aby byly výdělečnými:

  • Tvrdí, že transplantace bude obsahovat 4000 štěpů, realita je ale taková, že odeberou pouze 4000 vlasů. Rozdíl je v tomto obrovský, protože v jednom odebraném štěpu zřídkakdy najdete jen jedinou vlasovou folikulu. Většina štěpů obsahuje 2,3 nebo 4 folikuly. 
  • K tomu, aby klinika zvládla transplantaci v jeden den musí mít buď drahé vybavení, což není na základě předešlé kalkulace pro kliniku profitující nebo musí operovat s velkým týmem (4-6 lidí), aby byl zákrok dokončen v ten samý den. A to opět není ten případ, protože zkušení a zruční lékaři jsou velmi těžko k sehnání v této branži a požadují vysoké mzdy. Tudíž se často stává, že levnější kliniky spoléhají na personál bez řádného vzdělání, který je pak i ochoten pracovat za nižší mzdu. Důsledky na pacienta z toho hlediska jsou mnohdy i katastrofální. Netrénovaný a nevzdělaný personál často poničí vysoké procento odebraných štěpů při odebírání, rozdělování a poté ještě víc při samotné reimplantaci vlasových folikul. Ve finále toto samotné může snížit úspěšnost odebraných/rostoucích vlasů až o 40%.
  • Nejvyšší počet zničených štěpů je během jejich odebírání. Pokud se nezkušený operatér snaží hlavně o rychlost a vysokou míru přežití štěpů vytvoří řezy s větším diametrem. Při tomto dochází k většímu poničení okolní tkáně a vlasových folikul, které se nacházejí v blízkosti extrakce.

 

Šance, že by bylo možné obdržet vysoce kvalitní transplantaci vlasů s dobrými výsledky a vysokým přežitím štěpů za méně než 2,5 Euro za štěp, je zcela nemožné. Klinika by takto dosáhla jen ztráty peněz!

Není to náhoda, že většina klinik ve vaší zemi nezvládá odebírat více než 2800 folikul za den, zatímco v mnoha tureckých klinikách (ne však ve všech) toto číslo je 2500 až 4000. 

Možná se ptáte, proč tedy tolik lidí turecké kliniky doporučuje a je s nimi tak spokojeno?

Odpověď je poměrně jednoduchá. V Turecku je mnoho klinik, které nabízejí výbornou kvalitu transplantace vlasů, ale s cenami, které se moc neliší od těch v mnoha evropských zemí. Takovéto kliniky používají triky, které běžnému klientovi nepříjdou nijak pochybné – ohromí s letenkami, excelentním přístupem, drahými hotely a dost při tom spoléhají na neznalost klienta o zákroku. Konečný výsledek transplantace je znatelný až po 6-12 měsících. 

Špatně provedená transplantace ničí dárcovské oblasti na hlavě, plýtvá folikuly a v mnoha případech pacient ztrácí možnost druhého zákroku, který by škody napravil.