My ve společnosti Beauty Med Group s.r.o. máme dlouhodobý závazek respektovat soukromí každého a zákazníka, s nímž máme vztah, takže je velmi důležité, abychom byli transparentní ohledně toho, jak spravujeme Vaše osobní informace.

Beauty Med Group s.r.o. také zpracovává osobní údaje mimo naše stránky na beautymed.cz, což vyžaduje jiné oznámení o ochraně osobních údajů. Proto vysvětlujeme:

V souvislosti s prováděním nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 přijala společnost Beauty Med Group aktualizovanou politiku ochrany Vašich osobních údajů, které jste nám poskytli jako uživatel našeho předplatných webových stránek prostřednictvím Chatbot a platformy Manychat.

Povinné informace o právech na ochranu soukromí

Informace o společnosti, která zpracovává vaše údaje: Beauty Med Group s.r.o.

IČ: 06976956

Ústředna a adresa vedení: Praha – Řepy, Vondroušova 1186/33, PSČ 163 00

Telefon: +420 608 803 004

Email: info@beautymed.cz

Website: beautymed.cz

Informace o příslušném orgánu a dozoru na ochranu osobních údajů

Název Komise pro ochranu osobních údajů

Sídlo a adresa vedení 1592 Sofia, blvd. “Prof. 2 Tsvetan Lazarov

Adresa pro korespondenci Sofia 1592, “Prof. 2 Tsvetan Lazarov

Telefon 02 915 3 518

Webová stránka www.cpdp.cz

Beauty Med Group s.r.o. (dále jen správce) funguje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním údajů osobní údaje fyzických osob, pokud jde o zpracování osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů. Cílem těchto informací je informovat Vás o všech aspektech zpracování Vašich osobních údajů společností a o právech, které máte v souvislosti s tímto zpracováním.

 

Důvod shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů

 

Správce shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje v souvislosti s použitím chatu na facebooku na základě čl. 6, odst. 1 nařízení (ES) č. 2016/679 (GDPR) a zejména z těchto důvodů:

 • Váš výslovný souhlas;
 • dodržení zákonné povinnosti vztahující se na správce;
 • Pro oprávněné zájmy správce nebo třetí strany;

 

Cíle a zásady shromažďování, zpracování a uchovávání vašich osobních údajů

 

Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete za účelem multichatové platformy https://m.me/beautymedgroup, a to i pro následující účely:

 • zlepšení výkonu publikací na platformě;
 • statistické cíle pro zlepšení informačních bulletinů;
 • zabezpečení informační bezpečnosti.

 

Během zpracování vašich osobních informací dodržujeme následující zásady:

 • zákonnost, dobrá víra a transparentnost;
 • omezení cílů zpracování;
 • význam pro zpracování cílů a minimalizaci shromažďovaných dat;
 • přesnost a včasnost údajů;
 • omezení skladování pro dosažení cílů;
 • integritu a důvěrnost zpracování a zajištění odpovídající úrovně bezpečnosti osobních údajů.

Jaké osobní údaje shromažďuje, zpracovává a ukládá naše společnost

Společnost provádí následující operace s osobními údaji, které poskytujete uživatelům platformy pro rozhovor, pro následující účely:

 • Registrace a účast uživatele v multichat chat platformě

Chcete-li používat platformu chatu, máte možnost se přihlásit k profilu Facebooku, aby ji uživatelé identifikovali jako uživatelé platformy od společnosti.

Závěr posouzení dopadů: Na základě provedeného posouzení dopadů se důstojník pro ochranu údajů domnívá, že operace “registrace účastníka” je přípustná a poskytuje dostatečné záruky na ochranu práv a oprávněných zájmů subjektů údajů v souladu s požadavky GDPR.

 • Registrace a účast na akci

Abychom se mohli podílet na akcích organizovaných Společností, shromažďujeme osobní údaje od osob, které se chtějí účastnit a zúčastnit se jejich identifikace a identifikace v seznamu účastníků akce. Na váš požadavek vám můžeme zaslat informace o budoucích událostech, které by vás zajímaly. Registrace k účasti na akci se uskuteční v kanceláři Společnosti nebo e-mailem před jeho zahájením podle podmínek pro její realizaci.

Závěr posouzení dopadů: Vzhledem k malému objemu zpracovávaných údajů a omezenému množství shromážděných osobních údajů se důstojník pro ochranu údajů domnívá, že posouzení dopadu není pro současnou operaci nezbytné.

 • Organizování her a zasílání cen – Pro uživatele, kteří vyhráli ceny při účasti v jedné z našich her, loterií, soutěží a dalších, shromažďujeme a zpracováváme údaje, které nám zašlete za cenu. Cena může být zaslána námi nebo našim partnerem, stejně jako kurýrní společností. Na základě vašeho požadavku si můžeme v budoucnu uchovat dodací údaje, které zadáte. Udělování ceny se provádí poté, co vás oznámíme, že jste vyhrál a požádal o potřebné informace.

Závěr posouzení dopadů: Vzhledem k malému objemu zpracovávaných údajů a omezenému množství shromážděných osobních údajů se důstojník pro ochranu údajů domnívá, že posouzení dopadu není pro současnou operaci nezbytné.

Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů a informací pro následující účely a z následujících důvodů:

 • Data: Vaše individuální údaje (e-mail, profil sociální sítě (Facebook), přezdívka / uživatelské jméno atd.)
 • Cíl, ke kterému jsou shromažďovány údaje:

Uskutečnění a kontaktování uživatele.

 • Důvod zpracování vašich osobních údajů: – jste výslovně souhlasili se zpracováním osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů – 6, odst. 1, b. (a) GDPR v době předplatného.
 • Důvody pro zpracování údajů: výslovně jste dal souhlas ke zpracování svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů – 6, odst. 1, b. (a) GDPR v době předplatného platformě.
 • Důvody pro zpracování dat:

Správce neshromažďuje ani neupravuje osobní údaje, které se týkají následujícího:

 • odhalit rasový nebo etnický původ;
 • odhalit politické, náboženské nebo filozofické přesvědčení nebo členství v odborových organizacích;
 • genetické a biometrické údaje, zdravotní údaje nebo údaje o sexuálním životě a sexuální orientaci.

Společnost neprovádí automatické rozhodování s údaji.

Sledování sociálních sítí

Při interakci nebo komunikaci prostřednictvím sociálních mediálních kanálů / stránek / propagačních akcí a blogů (např. Když klepnete na “podobné” nebo “sdílení” při přidávání a sdílení komentářů a odesílání hodnocení a recenzí), vaše osobní údaje jsou zpracovávány.

Osobní údaje, které shromažďujeme, obsahují veřejně dostupné informace, které jste poskytli v souvislosti se sociálními sítěmi příslušným poskytovatelem sociálních sítí prostřednictvím třetí strany, která monitoruje sociální sítě, jako jsou: jméno, pohlaví, datum narození nebo věk, úvodní stránka, profil fotografii, časové pásmo, poštovní adresu, zemi, zájmy a komentáře a obsah, který jste zveřejnili / sdíleli.

Tyto osobní údaje používáme k tomu, abychom získali obecné poznatky o názorech lidí o nás a naší značce, abychom získali představu o příslušných tvůrčích zprávách online, řešili problémy a / nebo zlepšili produkty a služby společnosti Beauty Med Group / nebo s vámi zahájit rozhovor pro propagační účely (na základě otázek / požadavků, které jste učinili nám nebo našim konkurentům).

Domníváme se, že zpracování údajů o sledování sociálních sítí v souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi je založeno na oprávněném zájmu společnosti Beauty Med Group a je legální podle článku 6 písm. F) nařízení (ES) č. 5419/16.

Jak se postaráme o zabezpečení vašich osobních údajů?

Snažíme se používat přiměřená organizační, technická a administrativní opatření k ochraně osobních údajů v rámci naší organizace. Bohužel, žádný přenos dat a žádný systém úložiště nemohou být 100% bezpečné. Pokud máte nějaký důvod se domnívat, že vaše interakce s námi již nejsou bezpečné, okamžitě nás informujte.

Jak dlouho jsou uloženy osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nutné nebo povolené v souvislosti s účely, pro které jsou shromažďovány.

Přenos zpracování Vašich osobních údajů

Správce může podle vlastního uvážení předat zpracovatelům veškeré nebo část vašich osobních údajů za účelem zpracování, se kterým jste souhlasili, s výhradou požadavků nařízení EU 2016/679 (GDPR).

Správce Vás upozorní v případě úmyslu převést část nebo všechny Vaše osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací.

Vaše práva na shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů

Odvolání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů

Pokud nechcete, aby Vaše osobní údaje byli zpracovávány společností pro jakýkoli konkrétní účel nebo pro jakýkoli účel zpracování, můžete kdykoliv svolením ke zpracování zpracovat prostřednictvím bezplatného požadavku na text.

Při zaslání žádosti o odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů prostřednictvím účtu facebook a pozastavení odběru byste měli zadat textové pole “stop”, a tak budete automaticky odstraněni ze seznamu účastníků.

Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů, které se vyžaduje k odběru na platformě společnosti Manychat, bude váš účet neaktivní.

V případě, že budete chtít znovu používat platformu jako předplatitel, musíte požádat o opětovné aktivaci předplatného tím, že nám pošlete “start”.

Právo na přístup

Ve vašem profilu můžete vždy vidět, jaké údaje jsou pro Vás uloženy a zpracovány.

Na požádání Vám poskytneme další informace týkající se shromažďování, zpracování a ukládání Vašich osobních údajů a, pokud si přejete, kopie vašich osobních údajů zpracovaných v elektronické nebo jiné vhodné formě.

Poskytnutí přístupu k datům je bezplatné, ale správce si vyhrazuje právo uložit správní poplatek v případě opakovatelnosti nebo nadměrné poptávky.

Právo na smazání.

Máte právo požádat správce, aby odstranil všechny nebo všechny osobní údaje, které se Vás týkají, a administrátor je povinen je bez zbytečného odkladu smazat, pokud existuje některý z následujících důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromažďovány nebo jinak zpracovávány;
 • odvoláváte svůj souhlas, na jehož základě je zpracování údajů založeno a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování;
 • Vyjadřujete námitky proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a to i pro účely přímého marketingu, a neexistují oprávněné důvody pro zpracování, které bude mít přednost;
 • osobní údaje byly poškozeny;
 • osobní údaje musí být vymazány, aby byly splněny zákonné povinnosti podle práva EU nebo práva členského státu, které se vztahují na správce;
 • byly shromážděny osobní údaje v souvislosti s poskytováním služeb informační společnosti.

Správce není povinen smazat osobní údaje, pokud je uchovává a zpracovává:

 • uplatňování práva na svobodu projevu a práva na informace;
 • dodržovat zákonnou povinnost vyžadující zacházení stanovené právními předpisy EU nebo právními předpisy členského státu, které se vztahují na správce, nebo pro plnění úkolů veřejného zájmu nebo při výkonu oficiálních orgánů, které jsou jim poskytnuty;
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
 • pro archivaci ve veřejném zájmu, pro vědecký nebo historický výzkum nebo pro statistické účely;
 • pro zřízení, výkon nebo ochranu právních nároků.

V případě, že uplatníte právo na zapomenutí, společnost vymaže všechna vaše data s výjimkou následujících informací:

 • informace, které jsou potřebné k ověření, že vaše právo na zapomenutí je splněno.
 • technické informace o provozu platformy, které informace nelze spojit s vaší osobností.

Chcete-li uplatnit své právo na zapomenutí, musíte provést následující kroky:

 • Odeslat žádost prostřednictvím účtu platformy.

Na konci procedury je kopie požadavku odeslána na e-mailovou adresu, kterou jste zadali.

Po dokončení postupu a potvrzení totožnosti osoby, která podává žádost, a osoby, s níž se údaje vztahují, v souladu s výše uvedenými kroky, vymažeme všechna data, která pro vás zpracujeme podle odst. 3.

Právo na omezení

Máte právo požadovat od správce omezení zpracování Vašich souvisejících údajů, pokud:

 • zpochybnit přesnost osobních údajů po dobu, která umožňuje správci ověřit přesnost osobních údajů;
 • zpracování je neoprávněné, ale nechcete vymazat osobní údaje, ale pouze omezit jejich používání;
 • Správce již nepožaduje osobní údaje pro účely zpracování, ale požadujete, aby vytvořili, uplatnili nebo chránili vaše právní nároky.
 • Byl jste obviněn ze zpracování před ověřením, že právní důvody správce mají výhodu nad vašimi zájmy.

Právo přenositelnosti

Můžete kdykoli stáhnout data, která jsou pro vás uložena a zpracovávána v souvislosti s používáním platformy, a vyžádat si od správce.

Administrátor můžete požádat o přímý přenos vašich osobních údajů administrátorovi, který poskytujete, pokud je to technicky možné.

Právo námitky

Můžete kdykoli vznést námitky proti zpracování osobních údajů administrátorem, které se Vás týkají, a to i v případě, že jsou zpracovávány pro účely profilování nebo přímého marketingu.

Vaše práva porušovat bezpečnost Vašich osobních údajů

Pokud správce zjistí porušení ochrany osobních údajů, které může představovat vysoké riziko pro vaše práva a svobody, bez zbytečného odkladu vás budeme informovat o porušení, jakož i o opatřeních, která byla nebo jsou přijata.

Správce není povinen vás upozornit, pokud:

 • přijala vhodná technická a organizační opatření k ochraně údajů postižených narušením bezpečnosti;
 • následně přijala opatření, která zajistí, že porušení nebude vést k vysokému riziku vašich práv;
 • Oznámení by vyžadovalo nepřiměřené úsilí.

Další ustanovení

Správce data nepřenáší do třetích zemí.

V případě porušení Vašich práv vyplývajících z výše uvedených nebo platných zákonů o ochraně osobních údajů máte právo podat stížnost Komisi pro ochranu osobních údajů následujícím způsobem:

Název Komise pro ochranu osobních údajů

Sídlo a adresa vedení 1592 Sofia, blvd. “Prof. 2 Tsvetan Lazarov

Adresa pro korespondenci Sofia 1592, “Prof. 2 Tsvetan Lazarov

Telefon 02 915 3 518

Webová stránka www.cpdp.cz

Všechna práva k ochraně osobních údajů můžete uplatnit tak, že své žádosti podáte v jakékoli podobě, která obsahuje prohlášení a identifikuje vás jako držitele údajů.

Cookie Policy

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé soubory obsahující písmena a čísla, která jsou uložena v zařízení při návštěvě webových stránek nebo aplikací. Cookies používáme ke zlepšení uživatelských zkušeností tím, že si zapamatujeme vaše preference.

Další informace o cookies najdete na www.allaboutcookies.org.

Proč používáme soubory cookie?

Soubory cookie zajišťují více funkcí, včetně usnadnění navigace a ukládání vašich preferencí s cílem poskytnout personalizovanější obsah a zlepšit celkový zážitek uživatelů.

Vaše osobní údaje zpracované prostřednictvím služby Google Analytics a Hotjar potřebujeme na analýzu návštěvnosti naší webové stránky, a tedy obzvláště na ověření toho, zdali je naše stránka pro Vás a jiné uživatele stále zajímavá a neklesá její návštěvnost.

Vaše osobní údaje zpracované prostřednictvím služeb Google AdWords, Google AdSense a Facebook Pixel potřebujeme na personalizaci reklamy, a teda hlavně na to, abychom věděli zabezpečit, že se reklama naší webové stránky bude zobrazovat hlavně těm uživatelům, kteří by mohli mít o náš obsah, služby a produkty zájem.

Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu zpracováváme jen na tyto účely s tím, že je k dosáhnutí účelu zpracování můžeme poskytnout společnostem Google LLC, Hotjar Limited, Facebook Inc., které poskytují služby, prostřednictvím kterých jsou Vaše údaje získávané.

Kontaktní údaje

Pro další informace nebo Vaše práva nás můžete kdykoliv kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře.

 

V případě porušení Vašich práv vyplývajících z výše uvedených nebo platných zákonů o ochraně osobních údajů máte právo podat stížnost Komisi pro ochranu osobních údajů následujícím způsobem:

 

Název Komise pro ochranu osobních údajů

Sídlo a adresa vedení 1592 Sofia, blvd. “Prof. 2 Tsvetan Lazarov

Adresa pro korespondenci Sofia 1592, “Prof. 2 Tsvetan Lazarov

Telefon 02 915 3 518

Webová stránka www.cpdp.cz

 

Naposledy upravil: pátek 25. května 2018, 15:00 Beauty Med Group s.r.o.

 

VC Czech Republic s.r.o. vás požádá, abyste povolili Vaše soubory cookies, aby Vám poskytli pozitivní a personalizované webové stránky a mobilní zážitky, jakož i sociální sítě a reklamní účely. Používají se soubory cookie společnosti Google a cookies třetích stran a vlastní reklamy. Chcete-li získat další informace, klikněte na tlačítko “Více informací”