Jak celý proces transplantace vlasů funguje a jaké metody se k transplantaci používají? Vše a ještě víc se dozvíte v tomto článku.

Jedna z nejdůležitějších věcí, které je nutno porozumět je, že kvalita a finální výsledek celého zákroku nesmírně záleží na kvalifikaci lékaře.

Je to jen na jeho uvážení, zda je pacient vhodným kandidátem na transplantaci nebo ne. Lékař musí rozhodnou kolik vlasových folikul odebrat, jak a kde je znovu implantovat. Nejde jenom o kvalifikaci a zkušenost, ale také o cítění lékaře, aby si byl schopen představit a vytvořit přirozeně vypadající linie vlasů.

The Best Hair Transplant Doctors In The World Today: 2020 Edition

Pro úspěšný zákrok je důležité procento přeživších vlasových štěpů. Pokud se bavíme o technické části celého zákroku, je zde mnoho technologií a technik, jak je zákrok možné provádět.

1. Shromažďování vlasových štěpů

Dnes se používají dvě rozdílné metody na shromažďování vlasových štěpů.

a. Technika proužků – proužek kůže je odříznut ze zadní strany hlavy a poté je rozdělen na menší proužky, aby bylo možné odebrat a jednotlivě rozdělit vlasové folikuly. Jedna z výhod této metody je její rychlost – se zkušeným týmem by tento krok mohl být hotový za 30 minut. Nevýhod tu je ale spousta – dlouhá rekonvalescence pacienta a velké jizvy na zadní straně hlavy, což pacientovi znemožňuje ostříhání vlasů nakrátko.

FUT Hair Transplant | Best FUT Hair Transplant in India

b. FUE (Follicular Unit Extraction – extrakce folikulární jednotky) – kolem každého vlasového folikulu se udělá řez (“jizvička”), kterým je folikulární jednotka extrahována a připravena na reimplantaci. FUE je možné uskutečnit několika způsoby.

     I. Manuální penetrace k odříznutí tkáně okolo vlasového folikulu. Toto je první metoda zákroku – jedná se o velice pomalou a vyčerpávající práci, proto se spíše hodí k menším zákrokům.
     II. Motorizovaná rotující penetrace – tato technika extrakce je mnohem rychlejší a méně vyčerpávající. Umožňuje lepší výsledky díky tomu, že veškerá pozornost operatéra je na tom, aby řez byl v dokonalé lajně s už existujícími vlasy. U této a předchozí metody jsou vlasové štěpy shromážděny pomocí speciální pinzety na další přípravu.
     III. Použití vakua s FUE. Přístroje s touto technologií mají trubici s vakuem propojenou s motorizovanou rotující penetrací, kde celý proces řezu je zároveň propojen i se shromažďováním vlasového štěpu. Tato technika nejen šetří čas, ale také zabraňuje nadbytečné interakci se vzácným vlasovým folikulem. Vlasové štěpy jsou pak shromážděny v nádobě tomu určené a předány asistence k separaci a přípravě k vlasové implantaci. Tato metoda je kvalitnější než ostatní zmiňované FUE metody, co se týče rychlosti a opatrnosti při zacházení s vlasovým štěpem.

2. Příprava oblasti reimplantace

Jedná se o proces, při kterém se v ošetřované oblasti vytváří mikro řezy (“jizvičky”), kterými se štěpy znovu implantují. Neograft má k dispozici násadu, ke kterému je možné připojit kulatou nebo plochou čepel, a tím si řezy k transplantaci připravit. Tento násada reguluje hloubku řezu a také je počíta, tudíž je doktor schopen říct, kolik řezů udělal a kolik přesně jich ještě zbývá.

3. Implantace shromážděných štěpů

Po shromáždění štěpů a roztřídění podle počtu vlasových folikul jsou folikuly připraveny na implantaci.

Způsoby implantace:

a. Vkládání pomocí pinzety. Asistent připraví štěpy na hřbet ruky ošetřujícího lékaře, který je poté jednotlivě odchytí pinzetou a vloží do připravených řezů (“jizviček”). Tento proces je poměrně rychlý, ale interakce lékaře s kleštičkami, kterými štěpy vkládá může štěpy poničit. Viz video, 0:30 – 0:57 minuta, https://youtu.be/tyTo6NSTx28.

b. Vkládání štěpů pomocí implantačního nástavce (“pera”). Použití nástavce je mnohem šetrnější metoda, jak k vlasovým štěpům, tak k implantační oblasti. Vytvořené řezy jsou menší, a tudíž se zvyšuje i přesnost implantace vlasu. Avšak tento proces je podstatně pomalejší, protože znovu vložení štěpu do nástavce zabere více času. Ztráta času při tomto procesu může být kompenzována zaměstnáním nového asistenta.

c. Implantace štepu s nástavcem od Neograft. Toto kombinuje rychlost první metody s přesností a jemností metody druhé. Štěpy jsou položeny na hřbet lékařovi ruky. Lékař si poté přiloží implantační násadu blízko štěpu a sešlápne pedál. Vakuum v násadě vlasový štěp nasaje, lékař poté vloží násadu do připraveného řezu a pomocí pedálu s pozitivním tlakem štěp do řezu vloží. Neograft má 2 implantační násady, které fungují nezávisle na sobě a lze je používat současně.

NeoGraft Hair Restoration System - Venus Concept USA

Závěrem lze říct, že Neograft je přístroj, který pomáhá lékařům dosáhnout maximálních výsledků zvýšením rychlosti celého zákroku, zajištění maximálního přežití vlasových štěpů a snížení počtu lidí potřebných k provedení celého zákroku.